"Avatud Kiri" ajalehte anti välja Kuressaares aastatel 1989 kuni 1991.