"Koidutäht" ajalehte anti välja Paides aastatel 1989 kuni 1991.
Toimetaja oli pastor Valdek Lõhmus. Kokku ilmus 12 numbrit.