.......

PUHTAKS JA VABAKS SAAMISE PALVE

Mina (oma nimi) usun, et Jeesus on Jumala (kogu maailma Looja) Poeg, kes sündis neitsist Maarjast, Ta on täis Jumal ja täis inimene ja sündinud maailma ilma patuta ja suri kogu maailma pattude eest, ning äratati kolmandal päeval üles Taeva Isa ülestõusmise väe läbi ja nüüd asetatud Isa paremale käele, kust Ta teeb palveid minu eest.

Mina usun, et piiblis on Jumala kirja pandud sõna, mis muutub minu jaoks elavaks sõnaks, kui Püha Vaim sinna peale tuleb.
Joh. 6:63 (Jeesus ütleb) “Vaim on see, kes teeb elavaks… sõnad, mida mina olen rääkinud, on Vaim ja Elu.”

Mina alustan sellest, et tunnistan, et võtan Jeesuse, kui minu Päästja ja minu Isanda oma südamesse vastu ja saan selle usuaktiga Jumala Lapseks! Sest Piibel ütleb:
Joh. 1:12 ”Aga kõigile, kes teda vastu võtsid, andis ta meelevalla saada Jumala lapseks.”

Mina usun, et ma olen (olin) patune ja korralikult patune, siis ma pöördun palves Taeva Isa Sinu poole Jeesuse nimel, et paluda Sinu ülirohket armu ja halatust minu pattude, needuste, ja kurjuse tegude andestamiseks ja puhastamiseks, sest ma kahetsen seda ja parandan meelt. Piibel ütleb:
1 John. 1:9 “Kui mina oma patud tunnistan, siis Tema on ustav ja õige annab andeks minu patud ja puhastab mind kõigest ülekohtust.“
Ma palun alandlikult Sind, Jeesus, et Sa hävitaksid ka kogu kuradi töö minu elust, sest Piibel ütleb:
1 John. 3:8 "... selle pärast tuli Jumala Poeg hävitama, (purustama, ära sulatama) kuradi (ja deemonite) tööd."

Mina ütlen lahti kuradist, kui oma endisest isast ja tema tegudest minu elus, sest Jumal - kogu maailma Looja on nüüdsest minu Isa. Olin enne kuradi laps, sest piibel ütleb:
Joh. 7:44 Jeesuse sõnad:­ “SEST TE OLETE OMA ISA KURADI LAPSED JA TE ARMASTATE TEHA KURJE TEGUSID, NII NAGU TEMA SEDA TEHA ARMASTAB. ­TEMA ON OLNUD ALGUSEST PEALE MÕRVAR JA TÕE VIHKAJA, SEST TEMAS PUUDUB IGASUGUNE TÕETERA.­ KUI TEMA VALETAB, SIIS ON SEE TÄIESTI NORMAALNE, SEST TEMA ON VALEDE ISA.”, nüüd ütlen lahti temast ja temast on saanud minu vaenlane. Nüüdsest järgin ainult Jeesust ja Tema häält, sest sellest hetkest on saanud minu pöördepunkt, olen otsustanud järgida Jeesust ja Tema häält.
Joh.10:27 ­ MINU LAMBAD TUNNEVAD MINU HÄÄLT, MINA TEAN, KES NAD ON JA NEMAD JÄRGIVAD MIND.

Et ma olen elanud patuelu ja minu esivanemad ka, siis olen valmis üles tunnistama nii enda kui ka minu esivanemate PATUD, sest piiblisse on kirjutatud Nehemja 9, Taanieli 9 ja Esra 10, et kui seda inimesed tegid, nad said vabaks vaenlaste käest ja nendele inimestele tuli ärkamine maale.

Mina palun usus, et Isa Sina, Jeesuse nimel:
Palun põleta, hävita kõik minu ja minu esivanemate PATUD, kõikidest Sinu seadustest üleastumised ja kurjuse teod oma raamatustest ja kuradi omadest oma hävitava tulega, kuni Aadama ja Eevani ajani välja ja ma palun alandlikult, kuid usus, et Sa kustutaksid minu nime kõikidest raamatutest. Palun pane mu nimi Talle eluraamatusse. Ja ma palun aita mind üles otsida ja leida kõik kuradi õigused, mis on siiani minu elus, et tema on saanud tegutseda ja võimutseda seal vabalt, mille tagajärjel on tulnud minu ellu needus või needused ja deemonlikud jõud.

Et Sinu sõna ütleb: Ilmutuse 21:27 Aga sinna sisse ei pääse midagi, mis on pesemata (Jeesuse verega) ja keegi, kes praktiseerib jälkusi ja valetab, vaid ainult, kelle nimi on kirjutatud Talle Eluraamatusse. siis ma palun aita mind minu elu puhtaks pesta Jumala Võitud sõna ja Jeesuse vereväega.

Minu valiku ja tahte alusel, mina lõhun Jeesuse nimel usus Jeesuse Kolgata töö vereväe abiga kõik esivanemate vere liini pidi tulnud sidemed, kuni Aadama ja Eevani välja.

Mina purustan Jeesuse nimel kõik hinge sidemed uskmatute sõpradega ja seks partneritega.
Ma ütlen lahti kõikidest suusõnalistest, kirjutatud, verega kirjutatud või verd kasutades tehtud lepingutest.
Ütlen lahti seks kontaktidest (lausa nimi-nime haaval) ja mina panen kõik veresüü Jeesuse Vereväe mõju alla.
Ma palun, Jeesus, Sinu 7 kordset vereväe mõju tegutsema minu elus andeks andmiseks ja puhastamiseks.
1 John.1:9 “ Kui mina oma patud tunnistan, siis Tema on ustav ja õige annab andeks minu patud ja puhastab mind kõigest ülekohtust. “

Jeesuse nimel, mina tunnistan oma kartused, uskmatuse, andeks andmatuse, vihkamise, kibeduse, enese vihkamise, kannatamatuse, vihane olemise, maruviha, äge olemise, vimmas olemise, vastuhakkamise, depressioonis olemise, süüdiolemise, põlatud olemise, armukadeduse, kritiseerimise, negatiivse olemise, lootusetuse, uhkuse, kadeduse, kontrollijana olemise ja kontrollitavaks olemise.
Sõna ütleb: Jakoobuse 5:16 “Tunnistage üksteisele oma (süüteod, kuriteod, kõrvale kaldumised, nõrkused, eksimused) patud ja palvetage üksteise eest, et võiksite terveks saadaja kui te olete pattu teinud, võiksite selle andeks saada.

Mina tunnistan sulle Jeesus ja üksteisele minu patud, et ma võiksin terveks saada.
Ma tunnistan, et ma olen tarvitanud alkoholi/ narkootikume/ suitsetanud ja praktiseerinud igasuguseid kuritegusid, kõrvale kaldumisi sinu käskudest, olen neile meelega vastu hakanud, eksinud Sinu seaduste vastu ja oma vendade vastu vihkamisega.
Olen teinud patte, mis ei ole Piibli seadustega koos kõlas - nagu seda on hooramine, abielurikkumine, prostitutsioon, enne abiellumist seks, homoseksualism /lesbinanism, seks atribuutidega, seks loomadega, pornograafia, ebaloomulik seksi tahe, ehk himu, võrgutamise.
Ma tunnistan, et ma olen valetanud, varastanud, petnud inimesi, olen osa võtnud ennustamistest, tagarääkimistest, ebajumalateenistustest, olen olnud Võidmise vastase vaimu käes.
Tunnistan, et olen teinud aborti või lasknud aborti teha ja tapnud selle tegevusega lapse looteid.
Tunnistan, et minul on olnud haiguseid, tõvesid, nõtrusi, viiruseid, tõbine olemisi, igasuguse seks patu haigused ja kõik muid haiguseid, mis ainult Pühale Vaimule on teada.

Mina luban, et ma enam neid asju kunagi ei tee, aita mind Jeesus, palun! Ainult Sina Jeesus saad mind muuta, palun tee seda ise. Mina ei saa ega tahagi seda ise teha!

Jeesuse nimel, mina ütlen lahti lubatustest, tõotustest, ülesannetest, mis ma olen pidanud tegema ja olen pidanud andma tõotusena kurjuse mõju all. Ütlen lahti Jeesuse nimel ka kõikidest salajases tehtud tõotustest, lubadustest ning soovidest, mis on Jumala sõna alusel valed ja Tema tahtest väljas (isegi tõotused, mis olen enda mõtte maailmas teinud).

Et piibel ütleb: 5 Moosese 18:10 “Ärgu leidugu su keskel kedagi, kes laseb oma poega ja tütart tulest läbi käia, ei ennustajat, võlurit, märkide abil seletajat ega nõida, 11. ega manajat, vaimude ja tarkade küsitlejat ega surnute käest nõu otsijat 12. Sest igaüks, kes seda teeb, on Jehoovale jäle.

1 Ajaraamat 10:13 “Nõnda siis suri Saul oma truudusetuse pärast…., et ta oli nõu küsinud surnu inimese vaimult, meediumi abil”

Et piibel ütleb, et see on jäledus Jehoovale, siis mina ütlen lahti Jeesuse nimel igasugustest mulle ennustatud sõnadest, mis ma ise olen ennustanud endale või lasknud kellelgi ennustada mulle! Ma palun Jeesusel kõrvaldada kõik pitserid ja pühendused, mis on teada Pühale Vaimule ja mis iganes on tehtud, tehes haiget Pühale Vaimule.

Ma palun andeks ja mina palun, et Taeva Isa ise hävitaks nõidumise abil tehtud aknad ja uksed, salaruumid vaimu maailmas ning igasugused ohverdamise tulemused ebajumalate nimel.

Mina ütlen lahti kurjuse abiga tehtud pühendumustest, abieludest, kroonimise rituaalidest, tseremooniatest, veresüüst, nõidumistest ja kõikidest kurjuse ja õeluse tegevusest ning plaanidest, mida iganes kurat ja tema deemonid, vaimu maailma vürstid, juhid, valitsejad, satanistid, nõiad, nõidade konsiiliumid ja pimeduse kurjuse maailm on plaanitsenud minu eluks.

Mina deklareerin ja teadustan avalikult, et kasutan Jeesuse, kui Võitu vereväge, et hävitada põrgujõudude töö minu elus. Mina ise pühendan oma elu nüüd Jeesusele, et taevas võiks võidutseda.

Mina palun sind kallis Taeva Isa, Jeesuse nimel, palun hävita ära kõik astraal- projektsioonid, nõidade rännud, lõhu ära kõik kanalid ning kõik inimvaimu atakid, mis iganes on toimunud vaimu maailmas, avades aknaid ja uksi kõrge astmeliste nõidumiste abil, nõidade ja sortside poolt minu ja minu perekonna vastu.

Mina palun Sind Isa su kalli Võidmise läbi Kalli Jeesuse Kolgata töö alusel eralda, purusta, hävita nõidumise maailma töö minu elust.

Mina palun Isa Taevas Jeesuse nimel, et minu vaenlane kurat, saaks ahelatesse ja puuri pandud ning saadetud põrgu sügavustesse. Mina käsin, et see kurjuse juht, kes on tulnud mind ründama, saaks pandud piinadesse, kuni tuleb tema üle kohtu pidamise aeg Jumala Võitud Sõnaga.

Mina usun, et Jeesus on andnud mulle kasutada oma Võitud Sõna ja on tulnud appi oma Võidmisega, et peatada iga räpase, jälgi vaimu töö minu elus. Minu tahte tegevuse alusel, mina peatan nende tegevuse täna.

Mina palun Taeva Isa, et Jeesuse Kolgata risti töö alusel saaks kustutatud palved, mis on palvetatud ja lausutud minu ja minu pere ja sugulaste peale nõidade, sortside, võlurite ja kogu okultse maailma inimeste poolt ja eriti nõidade kokkutulekul konsiiliumi poolt. Ma palun, et need pimeduse maailma väega sõnad saaks nullitud ja hävitatud mitte millekski.

Mina palun Jeesuse autoriteediga, sidudes neid inglite tulekeeltega ja nad peavad lõpetama oma aja põrgu augus.

Isa Jumal, mina palun Jeesuse nimel et sa põletaksid, hävitaksid igasuguse kurjuse plaanitsuse ja põrgu jõudude plaanid, mis on minu isiksuse, tegevuse, minu kodu, minu sõidukite, minu kiriku, minu töö vastu üles seatud, oma Võitud Sõna ja inglite tulemõõkadega, mis kutsub esile momentaalse kurjuse töö peatamise.

Minu kallis Isand Jeesus, kui vaenlane on tulnud minu vastu, piirates mind sisse, ma palun peida mind oma Võidmise sisse ja ole mulle kindluseks ja tulemüüriks minu ümber. Sündigu mulle see, mis piiblis on öeldud:
Sakarja 2:9 “Ma ise olen talle tulemüüriks ta ümber.” Ütleb Isand, “ja auhiilguseks keset teda.” Ning iga tulenool saagu hävitatud.

Mina palun minu kilbistamist:
Laul.91:2 alusel “Mina ütlen oma Isandale, "Tema on mu varjupaik ja kindel mäelinnus, minu Jumal, keda mina usaldan.””

Mina usun, et Jeesuse Võidmine on minule peidupaigaks ja kilbiks minu ümber, nagu mitte kunagi seda varem.
Mina kasutan usus Jeesuse, kui Võitud vereväe tegevust ning Jeesuse poolt antud autoriteeti, mille alusel seon kinni kuradi ja tema deemonite, käsilaste, räpaste vaimude tegevuse minu elus.
Ma sõitlen sind, kurat ja sinu käsilaste tegevust minu elus, sest Isand on loonud tänase päeva minu jaoks, kus ma kavatsen võidutseda, rõõmutseda ja olla õnnistatud.

Mina deklareerin 1 John.3:8 alusel: “Jumala poeg tuli hävitama kuradi töid.”
Ro.12:2 Ja ärge saage maailma sarnaseks, vaid muutuge teiseks oma meele uuendamise teel, et te uuriksite, mis on Jumala hea, meelepärane või täis tahe.

Jeesuse nimel, mina toon Jeesuse risti alla kõrvaldamiseks, hävitamiseks ja nullimiseks palved, mis on palvetatud minu üle, minu pärast, kas minu enda või kellegi teise poolt, kuid mis ei ole olnud Jumala täis tahte kohaselt.

Mina olen aru saanud, et minu elus on needusi, mille kas mina ise või esivanemad või inimesed või kurat või tema deemonid päästsid valla minu peale, minu ellu. Aga piibel ütleb, et Jeesus sai minu eest neetuks, mille alusel mina usun, et Ta on mind ostnud needustest vabaks ja ühtlasi selle sõna alusel mina ütlen lahti Jeesuse nimel, nendest needustest, mis on minu peal.
Gal. 3:13 “Võitu Jeesus on meid lahti ostnud käsu needusest, kui ta ise sai neetuks meie eest, sest kirjutatud “Neetud on igaüks, kes ripub risti peal.””

Nii siis ütlen lahti järgmistest needusest:
1. Mis ma ise olen valla päästnud enda peale.
2. Siis järgmisena esivanemate poolt tulnud needusest.
3. Okuldi poolt pandud needusest.
4. Autoriteetsete isikute poolt pandud needuslikest sõnadest.

Et ma olen sellest aru saanud, siis nüüd ma teen otsuse minu tahte alusel, viin mina need needused Kolgata risti alla, kus Jeesus minu eest valas 7 korda oma vere, kus igal korral on oma tähendus.

1. Luuk. 22:44 Vere piisad maa pinnale - maapinna puhastamine
2. Mat. 27:29 ja Joh.19:1 Krooni kandmine - needuse kandmine
3. Joh.19:1 Rooskadega peksmine - haigused
4. Mat. 27:30 ja Mark. 15:19 Peksid teda pähe, kiskusid habeme - pattude palk
5. Joh.19:17 Risti kandmine - pattude kandmine
6. Luuk23:33 Ristile löömine - pattude ja needuse välja maksmine
7. Joh.19:34 Külje sisse löömine - koguduse või Tema tulevase naise sünd.

Ma võtan usus Jeesuse 7 kordselt valatud vereväe vastu puhastamaks mind minu pattudest, haigustest ja needustest ja ka minu esivanemate pattudest, haigustest ning needustest minu ja minu tulevaste põlvkondade eludes. Jeesus aitäh selle eest!

Lahti ütlemine needusest, mis mu esivanemad on päästnud valla minu ellu.

Mina deklareerin, et ma olen Jumala Laps ja Kõige Kõrgema eluase, seetõttu kuradil ei ole mingit meelevalda või isandaks olemist enam minu elu üle.
Ma ajan ta välja ka aladelt, kus tal kunagi õigus olla oli. Aita mind Jeesus, palun. Aita mul avastada, mis elualadel tal veel on õigusi, et mind veel piinata ja valitseda.
Ma olen valmis nende elualadega tegelema. Ma usun et ma olen Luuka 4:18 ja Jes. 10:27 alusel Jeesuse Võidmises, kes mind aitab, kui ma palun.

Luuka 4:18 Issanda Võidmine on minu peal ja see tõttu on ta minu Võidnud kuulutama head sõnumit vaestele, ta on läkitanud mind kuulutama vabaks saamist seotuile ja nägemist pimedaile, laskma rõhutuid vabadusse. Kuulutama Isanda juubeli aastat.

Jesaja 10:27 ütleb: “Seal tuleb päev, kui su koorem võetakse su õlgadelt ja su ike sinu kaela pealt Võidmise abil.

Jeesuse nimel mina ütlen lahti kuradist ja kõigist tema tegudest ja needustest minu esivanemate kaudu. Ma tunnistan, et minu esivanemad tegid pattu ja tõid sellega kaasa patuneeduse, millest mina nüüd lahti ütlen.

Mina panen oma esivanemate patud ja needused Jeesuse risti alla ning sellega peatan patu ja needuse lõikuse minu ja minu pere ning kõige tulevaste põlvkondade juures. Selle tegevusega ma sulen ukse kuradile, et minu elus ei saaks valitseda kuradi poolikuid tõdesid ja tema poolt räägituid valesid.

Mina lõhun maha Jeesuse nimel kuradi tugipunktid ja kindlustused oma elus, mis on tulnud esivanemate kaudu, kui rahvuse needus.
Jeesuse kallil nimel mina ütlen lahti kuradist ja tema tugipunktidest ning needusest, mis tuli minu peale kui .............. rahva needus. Ütlen lahti sellest needusest.
Tunnistan ülesse, et minu esivanemad tegid pattu, teenides ebajumalaid, hoorates ja nõidudes, mis kutsus esile ................ rahvuse needuse, kuid mina ütlen täna lahti sellest ja toon selle Jeesuse risti alla, kus Jeesus valas oma verd nende needuste maha võtmiseks minu elust.

Piibel ütleb, Gal.3:13 “Neetud on, kes puu peal ripub.”

Mina usun, et Jeesus rippus minu needuste eest puu peal, nii et mina võin vaba olla sellest. Nüüd minu tahte avaldusel mina peatan ka need needused minu tulevaste põlvkondade elus, sest Jeesus Kolgata risti verevägi alustas tööd minu usu tulemusena nende eludes.

Autoriteetsete isikute poolt välja öeldud sõnade mõju maha võtmine.

Minu kallis Jeesus, mina olen ära tundnud, et olen palju pattu teinud, mis on ebajumalate ja võidmata ning needuse sõnade tulemus minu elus.
Ma tulen üles tunnistama ja meelt parandama nendest needust kandvatest või Püha Vaimu poolt võidmata sõnadest, minu elus.
Ma toon nad Jeesuse Kolgata risti vereväe alla ja mina palun Isa Jumal Sinu käest läbi Püha Vaimu Võidmise nende valede sõna kustutamist, mis ei ole olnud kooskõlas Taeva Isa, Sinu hea, meelepärase ja täis tahtega minu elus. Ma toon kõik need valed sõnad, mis on räägitud minu ellu, nendest lahti ütlemiseks, kõrvaldamiseks, kustutamiseks, hävitamiseks ja nullimiseks Jeesuse Kolgata rist töö abil, Püha Vaimu Võidmisega ja usus.

Usus mina toon Jeesuse risti alla ja Tema vereväe alla kõik tühjad, ilma Püha Vaimu poolt Võidmata ja needuse sõnad, mis on räägitud minu ellu autoriteetide poolt, nagu seda on:

  1. Isa, ema ja vanaisad ja vanaemad, vana vanaisad ja vana vanaemad, tädid, onud ning ka teised sugulased .
  2. Abikaasad ja lapsehoidjad.
  3. Kooli direktorid, õppala juhatajad, õpetajad, liidrid koolis või klassikaaslased.
  4. Naabrid ja sõbrad.
  5. Orja pidajad või mõne muud minu esivanemate ülemad või järel vaatajad ning minu tööjuures olnud ülemad, järelvaatajad ja töökaaslased.
  6. Riigi ülemad (president, kuningas või kuninganna), teised riigikogu liikmed, poliitilased tegelased, kohtunikud, politsei ohvitserid, ning sõjaväe ülemad.
  7. Arstid, med-õed või teised med töötajad.
  8. Satanistid, nõiad, ennustajad, käejoonte vaatajad, mustlased, selgelt nägijad või ükskõik, mis muud kuradi käsilased..
  9. Raamatute, broðüüride, ajalehtede, ajakirjade, kirjades olevad sõnad, mis ei ole olnud kooskõlas Taeva Isa hea, meelepärase või täiusliku tahtega, mida olen lugenud või kuulnud TV-s või filmides, teatris või kompuutris, mängudes või lauludes ja sõnad, mis on minu ellu räägitud mitte Püha Vaimu väe läbi - nii, et kurat ei saaks neid ära kasutada minu vastu.

Ja lõpuks toon mina usus Jeesuse risti alla ja Tema vereväe alla ära pesemiseks, hävitamiseks, kõrvaldamiseks sõnad, mis on rääkinud minu ellu kiriku liidrid nagu seda on pastorid, kiriku õpetajad, evangelistid, prohvetid, kiriku vanemad, kiriku liikmed või ükskõik, kes on olnud juhi kohal kirikus, mis ei ole olnud Taeva Isa täis tahate järgi.
Ma palun Püha Vaimul Jeesuse vere läbi need hävitada. Ja ma palun aita mind Püha Vaim, Taeva Isa täis tahte sõnadel jõuda minuni ja aita minu need vastu võtta, sest mina olen rumal ja seda teha ilma sinuta ei oska ja ei taha. Sina Püha Vaim oled minu ainuke õige abiline, kes suudab mind aidata välja kõikidest minu olukordadest Taeva Isa täis tahate alusel.

Kallis Jeesus, mina deklareerin usus, et Sina oled nüüdsest minu Juht, Ülemus, Omanik ja Kindlus, Tugipunkt ja Peidupaik, kus ma alati leian varju.
Ma usus ütlen, et ma olen võidukas sinu sees, kes sa oled Võitu koos oma Võidmisega, kes on Jeesus Kristus.

Ja ma kuulun Võidukasse põlvkonda ja minust on saanud õnnistus paljudele rahvustele maakeral.

Ma tänan Taeva Isa Sind, et sa oled minu ära valinud ja kinkinud oma kalli Püha Vaimu, kelle oled saatnud, et Ta aitaks teha Sinu tahet siin maapeal. Minu kallis Looja, ma õnnistan Sind Sinu armu ja halastuse eest minu ja minu pere elus. Ma tahan elada, et teha sinu tahet. Jeesus palun aita mind!

Et mina olen Jeesuse vastu võtnud JA SAANUD Jumala lapseks, siis sellega koos olen ma pärinud ka Taevase kodakondsuse ja õnnistused, mis sellega kaasas käivad. Siis nüüd ma kuulutan usus, et ma enam ei kuulu .............. rahvuse orjuse alla ja ............. rahvuse orjuse deemon peab lendama minu elust Jeesuse nimel põrgusse.
Nüüdsest valitsen mina sind, kurat, sest Jeesus minu läbi Püha Vaimu Võidmise abil teostab seda. Nagu sina, kurat, enne valitsesid minu kaudu ja mind, siis nüüd aeg on ümber saanud ja valitsus on minu kätte tulnud, mina valitsen sind koos Jeesusega.

Luuk.10:18 “Vaata ma olen andnud teile meele valla astuda madude, skorpionide ja kõige vaenlase väe peale ja miski ei tee meile kahju.”

Kümnise maksmine.

Jeesuse kallil nimel mina palun andeks ja parandan meelt et mina ja minu vanemad ei maksnud sulle kümnist ja ohvreid sinu varaaitadesse, et seal oleks süüa külluses. See tegevus on toonud minu ellu needuse.

Mina luban, et seda enam kunagi ei juhtu, et kümnis jääb maksmata.

Minu usu kuulutus - Jeesuse kallil nimel mina deklareerin, et mina olen Taeva Isa silmatera - unikaalne, armas, ülimeeldiv, armastatud ja rohkem kui võitja.

Joh.10:27 ­ MINU LAMBAD TUNNEVAD MINU HÄÄLT, MINA TEAN, KES NAD ON JA NEMAD JÄRGIVAD MIND.

Mina olen sinu lammas ja mina kuulen sinu häält ja ma järgin sulle Jeesus. Kuid sina pead mind aitama mind seda teha.

Mina veel deklareerin, et ma olen adopteeritud Jumala Laps, tervendatud, ning kroonitud õrna armuga, Jumala armastava headusega ja mul on seljas Jumala halastuse kuninglik keep.
Ma võin tunnistada, et Taeva Isa on minu välja ostnud hävingust. Ma olen hakanud end nägema, nagu Taeva Isa mind näeb - läbi Jeesuse vere prillide - et ma olen terve, tugev ja täis mõistuse juures. Terve minu ihult, mis töötab täielikult, kaasaarvatud minu aju ja mälu, siseorganid koos välisorganite ja jäsemetega.

Luuka 4:18 Isand Võidmine on minu peal ja see tõttu on ta minu Võidnud kuulutama head sõnumit vaestele, ta on läkitanud mind kuulutama vabaks saamist seotuile ja nägemist pimedaile, laskma rõhutuid vabadusse. Kuulutama Isanda juubeli aastat.

Mina deklareerin, et ma olen pühitsetud Võidmise abil Ja Jeesuse nimel ja olen teel Taeva Isa täis tahtesse. Ma tänan Taeva Isa Sind, et sa näitad mulle, mille jaoks Sa mind lõid ja mis ma seal pean tegema, sest armastan Sind väga! Aamen!

Taeva Isa ütles täna:
  “Sina oled see, kellele kohta ma olen teinud otsuse ja mida miski ei saa enam muuta, sest sina oled parim asi, mis on minu ellu tulnud, sest juba kaua aega tagasi tegin ma otsuse sinu kohta, et sina oled see, kes saab kandma minu kohalolekut ja hakkab hävitama kuradi tööd.
Mitte miski ei saa peatada Mind sind õnnistamast ja armastamast, sest ma olen teinud otsuse selle kohta. Kurat on kaotaja igast otsast ja igat pidi, sest mina olen teinud otsuse sinu kohta ja miski ei saa seda muuta ega peatada!”

Ja lõpuks, et sa teaksid, et nende taga on saatan.

Imearstid (Selle abi kasutades seote end saatanaga/needusega)
Tervendajad, kes nimetavad Jehoova nime, aga mitte Jeesuse Kristuse nimel
Sensitiivid (Selle abi kasutades seote end saatanaga/needusega)
Meediumid
Tuleviku ennustajad, kes usuvad, mida teevad (mitte need, kes petmisega tegelevad)
Taarausulised
Nõiad
Ekstrasendid (Selle abi kasutades seote end saatanaga/needusega)
Mediteerimise harrastajad - Valesti suunatud meditatsioon ühendab saatanlike jõududega/energiaga.
Joogad
Paranoiad
Kosmilise energia kogujad
Veesoonte otsijad (Oleneb, kuidas ja millega otsitakse)
Gurud
Musta maagia harrastajad
Selgeltnägijad (Selle abi kasutades seote end saatanaga/needusega)
Vaimsed juhid (Budismis)
Jm

Prinditav versioon